MEDA'YA BAKIŞ

01.07.2016 YÖK DUYURUSU

Yurtdışında Öğrenim Görmek İsteyen Öğrencilerin Dikkatine (01.07.2016)

 

Yükseköğretim Genel Kurulunun 16.06.2016 tarihli toplantısında; 20 Şubat 2016 tarih ve 29630 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan

" Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği " nin 4. maddesi 5. fıkrası kapsamında

ortaöğrenimlerini Türkiye'de tamamlayan ve yükseköğrenime başlanılan yıl Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenmiş olan sıralama kuruluşlarınca yapılan dünya üniversite sıralamalarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen dilimindeki üniversitelerden mezun olanlardan birinci fıkranın (ı) bendindeki

 

YGS/LYS veya muadil sınavlardan alınmış puan koşulu istenmez

hükmünü havidir.

Bu sıralandırma kuruluşları:

 

• University Ranking by Academic Performance (URAP),

 

• Academic Ranking of World Universities (ARWU),

 

• CWTS Leiden Ranking Academic Ranking,

 

• QS World University Rankings,

 

• Times Higher Education (THE) World University Ranking,

 

 

olarak belirlenmiş olup belirlenen dilimlerin ise Kurulumuzca tanınan ilk 1000 sıradaki yükseköğretim kurumları olmasına karar verilmiştir.

 

Kamuoyuna duyurulur.

 

Yurtdışında Öğrenim Görmek İsteyen Öğrencilerin Dikkatine (15.01.2016)

Yükseköğretim Genel Kurulunun 24.12.2015 tarihli toplantısında; ortaöğrenimini Türkiye'de tamamlayan ve eğitime başladığı yıl

 • CWTS Leiden Ranking Academic Ranking,
 • Academic Ranking of World Universities (Shanghai) ve
 • University Ranking by Academic Performance (URAP)

tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarında

ilk 500 içerisine giren ve tanınan üniversiteler dışında kalan

yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında eğitim almak isteyen ilgililerin,

 

 • Eğitime başlayacakları yıl ÖSYM tarafından yapılan YGS ve LYS'ye girmeleri;

 

 • Tıp doktorluğu alanında sıralamada ilk 40 bin,
 • Hukuk alanında ilk 150 bin,
 • Mimarlık alanında ilk 200 bin ve
 • Mühendislik alanında ilk 240 bin içinde yer almaları;

 

 • ÖSYS Kılavuzunda yer alan diğer alanlarda en az Türkiye'deki ilgili programlara yerleşen en son öğrencinin almış olduğu puanı almaları;

 

 • ÖSYS Kılavuzunda yer almayan diğer alanlarda eğitim alacakların ise ön lisans programları için herhangi bir puan türünde en az 150 puan, lisans programları için herhangi bir puan türünde en az 180 puan almaları;

 

 • Özel yetenek sınavı gerektiren programlara başvurabilmek için de 2016-YGS'ye girip 2016-YGS puanlarının herhangi birinden en az 150 puan almalarına;

 

 • İlk 500 dışında kalan yurtdışındaki tanınan yükseköğretim kurumlarında eğitim almak isteyenlerin YGS ve LYS puanlarına sahip olmadıkları durumlarda;

 

SAT 1 : En az 1000 puan

ACT : En az 21 puan

Abitur : En az 4 puan

Fransız Bakaloryası : Diploma notu en az 12

GCE A Level Sertifikası : En az 2 dersten

Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureat IB) : En az 28

Avusturya Matura Diploması (Matura Reifezeugnis) : En çok 2

İtalya Maturita Diploması (Diploma di Maturita) : En az 70

 

olarak belirlenen muadil belgelerinden biri ile kayıt ve mezun olmaları hâlinde denklik başvurularının bireysel olarak değerlendirilmesine ve yukarıda belirtilen hususların, yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, her eğitim-öğretim yılı için geçerli olmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

---------------------------------------------

ÖNEMLİ EK BİLGİ:

Budapeşte deki Eötvös Lorand Üniversitesi TIP ve SAĞLIK Bilimleri Dünya sıralamasın 827.sırada gözükmektedir HALBUKİ bu üniversitenin kuruluşu 1635 yılından bugüne sağlık bilimleri ile ilgili hiç bir programı OLMAMIŞTIR, Sağlık bilimleri fakültesi YOKTUR!

Bu çelişkiye de dikkat çekmek ve YÖK'ün sıralama kriterlerini belirlerken seçtiği kurumların güvenilirliğini ve seçim  kriterlerini  denetlemesi gerekmektedir.

Son yıllarda bazı ülkeler ve yüksek öğretim kurumları üzerine fazla araştırma imkanı olmayan öğrenciler ve ailelerinin yaşadıkları mağduriyetler giderek artmaktaydı. Mağdur olan öğrencilerin maddi ve manevi kayıpları maalesef bütçelerine darbe indirmenin yanı sıra, yurtdışında harcamış oldukları zaman ve çabaları geçersiz kılmış olmakla haklı olarak isyan etmelerine ve şikayette bulunmalarına sebep olmaktaydı.

Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı yapmanın sorumluluklarını maddi kazanç için hiçe sayan bazı danışmanlık firmalarının bu sorumsuz ve art niyetli davranışları sebebiyle sektörümüz yara almıştı. 

Son senelerde saygın ulusal eğitim danışmanları birlikleri ve onlarca dürüst danışmanlık firması tarafından bildirilen şikayet vakalarını dikkate alan YÖK durumun ciddiyetini kavramış, söz konusu bazı ülkelerdeki yüksek eğitim kurumlarına “ öğrencileri otobüsleri doldurma ” usulü ve üslubu ile paketlemeye çalışan sorumsuz yurtdışı eğitim firmalarının bu uygulamalarına son verdireceğine inandığımız bu kararları almıştır.

 • MEDA’nın yerleştirme yaptığı tüm saygın yüksek eğitim kurumları YÖK tarafından onaylanmış üniversite ve kurumlardır. Tıp ve sağlık bilimlerinin yanı sıra yerleştirme yaptığımız programları sunan okullar, AB ülkelerinin tamamı ve dünya ülkelerinin birçoğu tarafından tanınan diplomalar vermektedir.

Son yıllarda bazı ülkeler ve yükseköğretim kurumları üzerine fazla araştırma imkanı olmayan öğrenciler ve ailelerinin yaşadıkları mağduriyetler giderek artmaktaydı. Mağdur olan öğrencilerin maddi ve manevi kayıpları maalesef bütçelerine darbe indirmenin yanı sıra, yurtdışında harcamış oldukları zaman ve çabaları geçersiz kılmış olmakla haklı olarak isyan etmelerine ve şikayette bulunmalarına sebep olmaktaydı.

Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı yapmanın sorumluluklarını maddi kazanç için hiçe sayan bazı danışmanlık firmalarının bu sorumsuz ve art niyetli davranışları sebebiyle sektörümüz yara almıştı.

Son senelerde saygın ulusal eğitim danışmanları birlikleri ve onlarca dürüst danışmanlık firması tarafından bildirilen şikayet vakalarını dikkate alan YÖK durumun ciddiyetini kavramış, söz konusu bazı ülkelerdeki yüksek eğitim kurumlarına “ öğrencileri otobüsleri doldurma ” usulü ve üslubu ile paketlemeye çalışan sorumsuz yurtdışı eğitim firmalarının bu uygulamalarına son verdireceğine inandığımız bu kararları almıştır.

Tıp ve Sağlık Bilimleri 2014 – 2015 URAP sıralamaları (güncel olan son liste):

Debrecen Üniversitesi : 440

Pecs Üniversitesi : 514