İTALYA

UNIVERSITY CA FOSCARI of VENICE

http://www.unive.it/pag/13526/

Videolar

https://www.youtube.com/watch?v=gPtfmT4hmyU

Broşür

http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/inglese/pdf/brochure_istituzionale_2016_def_lowres.pdf

ŞEHİR

Venedik

Venedik’te yaşamak benzersiz bir deneyim! Dünya üzerindeki hiçbir yere benzemeyen bu olağanüstü güzel ve romantik şehir Adriyatik Denizi’ndeki 120 küçük adanın üzerine kurulmuştur. Tarih boyunca önemli bir kültürel ve ticari geçiş noktası olması nedeniyle inanılmaz bir kültürel mirasa sahiptir. Venedik’te yaşamak demek sanatı, mimariyi, gelişim ve araştırmayı yaşamak demek. Her sokağında başka bir dünya bulacağınız bu benzersiz şehir onu keşfetmenizi bekliyor.

OKUL HAKKINDA

2016 QS Dünya Üniversite Sıralaması’nda Ekonomi, Ekonometri ve Modern Diller programlarında ilk 200’de olan Ca’Foscari aynı zamanda Times Higher Education Sıralaması’nda ilk 500’dedir.

1868 yılında İtalya’nın ilk İşletme Okulu olarak kurulan Ca’Foscari Üniversitesi geniş ve çeşitli lisans ve yüksek lisans programlarına ek olarak doktora programları ve kapsamlı yönetimsel dersleri ile modern bir üniversitedir. Tarihi okul binası Venedik Kanalı’na bakan Gotik bir saraydır. Bu binaya ek olarak şehrin farklı yerlerinde modern kampüsleri de bulunmaktadır.

20.000 öğrencisi bulunan Ca’Foscari 4 ana alanda öğrenim vermektedir: Ekonomi, Batı Dilleri ve Edebiyatı, Beşeri Bilimler ve Doğal Bilimler.

Bu alanlar toplamda 8 departmana ayrılmıştır. Öğrencilerine ortak program (Joint Degree) ve çift ana dal ( Double Degree) programı olanağı sunan ve dünyanın çeşitli yerlerinden pek çok kurumla işbirliği anlaşması bulunan Ca’Foscari Üniversitesi, eğitimde ve araştırmada mükemmelliği yakalayabilmek için uluslararasılaşmanın stratejiden öte bir bağlılık olarak görülmesi gerektiğini savunur.

Sene içinde pek çok kültürel etkinlik düzenleyen üniversite, Kısa Film Festivali, Venedik Uluslararası Edebiyat Festivali ve Ca’Foscari Tiyatrosu’nda gösteriler kanalı ile çalışanlarını ve öğrencileri bir araya getirir.

1 milyon kitaplı kütüphanesi, yurt olanakları, bilgisayar laboratuarları, ücretsiz internet erişimi, spor merkezleri ve öğrenci kulüpleri ile Ca’Foscari öğrencilerini sosyal hayatlarını ve eğitimlerini destekler.

Ca’Foscari’ye başvurmak isteyen uluslararası öğrencilerin minimum B2 seviyesinde İngilizce bilgisine sahip olması ve üniversitenin internet sitesinde bulunan online değerlendirme testine girmesi gerekir.

Eğer İtalyanca eğitim programlarından birine başvurmak istiyorsanız lütfen bizi arayınız.

Konaklama

Üniversitenin yurt yerleştirme ofisi öğrencilerin bütçelerine uygun yurt odaları, apartman daireleri ya da oteller bulmalarına yardımcı olurlar.

Fakülteler

 • İktisadi İdari Bilimler
 • Beşeri Bilimler
 • Yabancı Diller
 • Doğal Bilimler

ÖĞRETİM DİLİ

İngilizce

ÖĞRETİM PROGRAMLARI

İngilizce Lisans Programları

 • Economics & Business ( Ekonomi ve İşletme )
 • Business Administration & Management ( İşletme )
 • Philosophy International Studies & Economics ( Felsefe Uluslararası Çalışmalar & Ekonomi)
 • Digital Management ( Dijital Yönetim )

İngilizce Yüksek Lisans Programları

 • Accounting & Finance ( Muhasebe ve Finans )
 • Economics & Finance ( Ekonomi ve Finans )
 • Business Administration ( İşletme )
 • Marketing & Communication ( Pazarlama & İletişim )
 • Global Development & Entrepreneurship ( Küresel Gelişim & Girişimcilik )
 • Crossing the Mediterranean : Towards Investment and Integration ( Akdeniz’i Geçerken : Yatırım ve Birleşmeye Doğru )
 • Languages Economics & Institutions of Asia & North Africa ( Diller Ekonomi & Asya & Kuzey Afrika’nın Kurumları )
 • European American & Postcolonial Language & Literature ( Avrupa Amerika & Sömürgecilik Sonrası Dil & Edebiyatı )
 • Comparative International Relations ( Karşılaştırmalı Uluslararası İlişkiler )
 • Sustainable Chemistry & Technologies ( Sürdürülebilir Kimya & Teknolojiler )
 • Environmental Sciences ( Çevresel Bilimler )
 • Science & Technology of Bio & Nanomaterials ( Bio & Nanomateryallerin Bilim & Teknolojisi )

İtalyanca Lisans Programları

 • Economics & Business ( Ekonomi ve İşletme )
 • Foreign Trade ( Uluslararası Ticaret )
 • Business Administration & Management ( İşletme )
 • Language Civilisation & the Science of Language ( Dil Medeniyet & Dilbilim )
 • Language Culture & Society of Asia & Mediterranean Africa ( Asya & Akdeniz Afrikası’nda Dil Kültür & Medeniyet )
 • Linguistic & Cultural Mediation ( Dilbilim & Kültürel Arabuluculuk )
 • Computer Science ( Bilgisayar Bilimi )
 • Environmental Sciences ( Çevresel Bilimler )
 • Sustainable Chemistry & Technology ( Sürdürülebilir Kimya ve Teknoloji )
 • Technologies for the Conservation & the Restoration ( Muhafaza ve Restore Teknolojileri )
 • Conservation of Cultural Heritage & Performing Arts Management ( Kültürel Mirasın Korunması & Gösteri Sanatları Yönetimi )
 • History ( Tarih )
 • Humanities ( Beşeri Bilimler )
 • Philosophy ( Felsefe )
 • Sciences of Society & Social Service ( Toplum Bilimi & Sosyal Servis )

İtalyanca Yüksek Lisans Programları

 • Accounting & Finance ( Muhasebe & Finans )
 • Economics & Finance ( Ekonomi & Finans )
 • Economics & Management of Arts & Cultural Activities ( Kültür Sanat Aktivitelerinin Ekonomisi & Yönetimi )
 • Business Administration ( İşletme )
 • Governance of Public Organizations ( Kamu Yönetimi )
 • Marketing & Communication ( Pazarlama & İletişim )
 • Intercultural Development of Tourism System ( Turizm Sisteminin Kültürlerarası Gelişimi )
 • Editorial Interpreting & Translation ( Yazınsal Mütercim Tercümanlık )
 • Languages Economics & Institutions of Asia & North Africa ( Diller Ekonomi & Asya & Kuzey Afrika’nın Kurumları )
 • Language & Civilisation of Asia & Mediterranean Africa ( Asya & Akdeniz Afrikası’nda Dil & Medeniyet )
 • European American & Postcolonial Language & Literature ( Avrupa Amerika & Sömürgecilik Sonrası Dil & Edebiyatı )
 • Comparative International Relations ( Karşılaştırmalı Uluslararası İlişkiler )
 • Religious Studies ( Dini Çalışmalar )
 • Language Sciences ( Dilbilim )
 • Sustainable Chemistry & Technology ( Sürdürülebilir Kimya & Teknoloji )
 • Environmental Sciences ( Çevresel Bilimler )
 • Chemical Sciences for Conservation & Restoration ( Muhafaza & Restorasyon için Kimyasal Bilimler )
 • Cultural Anthropology Ethnology Anthropological Linguistics ( Kültürel Antropoloji Etnoloji & Antropolojik Dilbilim )
 • Italian Philology & Literature ( İtalyan Dili & Edebiyatı )
 • Work Social Citizenship Interculturality ( İş Sosyal Vatandaşlık Kültürlerarasılık )
 • Ancient Civilizations: Literatures History & Archaeology ( Antik Medeniyetler: Edebiyat Tarih & Arkeoloji )
 • Philosophical Sciences ( Felsefi Bilimler )
 • History from the Middle Ages to Present ( Ortaçağdan Günümüze Tarih )
 • History of Arts & Conservation of Artistic Heritage ( Sanat Tarihi & Sanatsal Kültürün Korunması )
 • History & Management of Archival & Bibliographical Heritage ( Arşivsel & Bibliyografik Mirasların Tarihi & Yönetimi )

ORTALAMA FİYATLAR (senelik)

Lisans (Dijital Yönetim hariç): €1900

Dijital Yönetim: €7500

Yüksek Lisans: €2100

Yeme-İçme (haftalık): €50-€80

Ulaşım (aylık pass): €22

Konaklama (aylık): €200-€400

BURS

Öğrencilerin akademik başarılarına ve yıllık gelirlerine göre akademik burslar verilebiliyor. Aynı şekilde kayıt ücretinde ve yıllık ücretlerde de indirim yapılıyor. Detaylı bilgi için http://www.unive.it/pag/19726/ adresini ziyaret edebilirsiniz.