KANADA

CENTENNIAL COLLEGE

http://www.centennialcollege.ca

Videolar

https://www.youtube.com/user/CentennialCollegeON

Broşür

https://p.widencdn.net/m1pwfo

 

EYALET

Ontario

ŞEHİR

Toronto

Kuzey Amerika’nın en büyük 4üncü ve Kanada’nın en büyük kenti olan Toronto,  Ontario eyaletinin başkentidir.  Nüfusunun %54’ü göçmenlerden oluşur, bu sebeple çok kültürlü, hoşgörülü ve özgürlükçü bir düşünce yapısı hâkimdir. Güneyinde bulunan Ontario gölü sebebiyle iklimi Kanada’nın diğer bölgelerine göre ılımandır, yaz aylarında hava sıcaklığı ortalama 25 derecedir. Dünyanın en güvenli ve mutlu şehirlerinden biri olan Toronto’da dünya standartlarında müzeler, sanat galerileri, spor olanakları ve festivaller, kısacası hareketli bir öğrencilik hayatı sizi bekliyor!

ÖĞRETİM DİLİ

İngilizce

ÖĞRETİM PROGRAMLARI

Sertifika Programı: 1 yıl

Diploma Programı: 2 yıl

Advanced Diploma Programı: 3 yıl

Lisans Derece Programları: 4 yıl

Graduate Sertifika Programları: 1 yıl (mezunlar için)

Modified Apprenticeship ( Çıraklık ) Programları: 2 yıl

 

Certificate & Diploma ( Sertifika ve Diploma Programları )

School of Advancement

 • English for Academic Purposes ( Akademik İngilizce )
 • General Arts & Science – Art Program ( 1 yıl ) ( Genel Sanat & Bilimler – Sanat Programı )
 • General Arts & Science – Liberal Arts ( 2 yıl ) ( Genel Sanat & Bilimler – Liberal Sanatlar )
 • Pre-Health ( Sağlık Öncesi Eğitimi )

School of Business ( İşletme Okulu )

 • Bookkeeping ( Muhasebe )
 • Business ( İşletme )
 • Business – Accounting ( İşletme – Muhasebe )
 • Business – International Business ( İşletme – Uluslararası İşletme )
 • Business – Marketing ( İşletme – Pazarlama )
 • Business – Supply Chain & Operations ( İşletme – Tedarik Zinciri & Operasyonlar )
 • Business Administration – Supply Chain & Operations Management ( İşletme – Tedarik Zinciri & Operasyon Yöneticiliği )
 • Business Administration – Accounting ( İşletme – Muhasebe )
 • Business Administration – Finance ( İşletme – Finans )
 • Business Administration – Human Resources ( İşletme – İnsan Kaynakları )
 • Business Administration – International Business ( İşletme – Uluslararası İşletme )
 • Business Administration – Leadership & Management ( İşletme – Liderlik & Yöneticilik )
 • Business Administration – Marketing ( İşletme – Pazarlama )
 • Court Sport Services ( Mahkeme Destek Hizmetleri )
 • Fashion Business & Management ( Moda İşletme & Yönetimi )
 • Financial & Client Services ( Finansal Hizmetler & Müşteri Hizmetleri )
 • Financial Services ( Finansal Hizmetler )
 • Law Clerk ( Hukuk Müşavirliği asistanlığı )
 • Office Administration – Executive ( Ofis Yönetimi - Executive)
 • Office Administration – Genaral  ( Ofis Yönetimi – Genel )
 • Office Administration – Legal ( İşletme – Hukuksal )
 • Office Administration – Health Services ( İşletme – Sağlık Hizmetleri )

School of Communications, Media Arts & Design

 • Art & Design Fundamentals  ( Sanat & Tasarım Temelleri )
 • Advertising & Marketing Communications Management ( Reklam & Pazarlama İlişkileri Yöneticiliği )
 • Animation – 3D ( Animasyon – 3D)
 • Broadcasting – Radio, Television, Film & Digital Media ( Yayıncılık – Radyo, Televizyon, Film & Dijital Medya )
 • Dance – Performance ( Dans – Performans )
 • Digital Visual Effects ( Dijital Görsel Efektler )
 • Fine Arts Studio ( Güzel Sanatlar Stüdyosu )
 • Game Art & Design ( Oyun Sanatı & Tasarımı )
 • Game Development & Design ( Oyun Gelişim & Tasarımı )
 • Graphic Design ( Grafik Tasarım )
 • Journalism ( Gazetecilik )
 • Music Industry Arts & Performance ( Müzik Endüstrisi Sanat & Performansı )
 • Performing Arts Fundamentals ( Gösteri Sanatları Temelleri )
 • Photography ( Fotoğrafçılık )
 • Product Design & Development ( Ürün Tasarımı & Gelişimi )
 • Theatre Arts & Performance ( Tiyatro Sanatları & Performansı )

School of Community & Health Studies

 • Community Development Work ( Toplumsal Kalkınma Hizmeti )
 • Developmental Services Worker ( Gelişim Hizmetleri Çalışanı )
 • Early Childhood Education ( Okul Öncesi Eğitimi )
 • Esthetician ( Estetik Uzmanı )
 • Healthcare Environmental Services Management ( Sağlık Hizmeti Çevresel Servisler Yöneticiliği )
 • Massage Theraphy ( Masaj Terapisi )
 • Massage Theraphy – Compressed ( Masaj Terapisi – Yoğun Program )
 • Nutrition & Food Service Management ( Besin ve Yemek Hizmeti Yöneticiliği )
 • Personal Support Worker ( Kişisel Hizmet Çalışanı )
 • Pharmacy Technician ( Eczane Teknisyeni )
 • Practical Nursing ( Uygulamalı Hemşirelik )
 • Recreation & Leisure Services ( Eğlence & Dinlence Servisleri )

School of Engineering Technology & Applied Science ( Mühendislik Teknolojileri & Uygulamalı Bilimler Okulu )

 • Architectural Technician ( Mimarlık Teknisyeni )
 • Architectural Technology ( Mimarlik Teknolojisi )
 • Biomedical Engineering Technology ( Biyomedikal Mühendislik Teknolojisi )
 • Biotechnology ( Biyoteknoloji )
 • Biotechnology Advanced ( Gelişmiş Biyoteknoloji )
 • Computer Repair & Maintenance ( Bilgisayar Tamir & Bakımı )
 • Computer Systems Technician – Networking  ( Bilgisayar Sistemleri Teknisyeni – Ağ Oluşturma )
 • Computer Systems Technology – Networking ( Bilgisayar Sistemleri Teknolojisi – Ağ Oluşturma )
 • Electrical Engineering Technician ( Elektrik Mühendisliği Teknisyeni )
 • Electronics Engineering Technician ( Elektronik Mühendisliği Teknisyeni )
 • Electronic Engineering Technology ( Elektrik Mühendisliği Teknolojisi )
 • Electro-Mechanical Engineering Technician – Automation & Robotics ( Elektro-Mekanik Mühendisliği Teknisyeni – Otomasyon & Robotik )
 • Electro-Mechanical Engineering Technology – Automation & Robotics ( Elektro-Mekanik Mühendisliği Teknolojisi – Otomasyon & Robotik )
 • Energy Systems Engineering Technician ( Enerji Sistemleri Mühendisliği Teknisyeni )
 • Energy Systems Engineering Technology (Enerji Sistemleri Mühendisliği Teknolojisi )
 • Environmental Technician ( Çevresel Teknisyen )
 • Environmental Technology ( Çevresel Teknoloji )
 • Food Science Technology ( Yemek Bilimi Teknolojisi )
 • Health Informatics Technology ( Sağlık Bilişim Teknolojisi )
 • Mechanical Engineering Technician – Design ( Mekanik Mühendisliği Teknisyeni – Tasarım )
 • Mechanical Engineering Technology – Design ( Mekanik Mühendisliği Teknolojisi – Tasarım )
 • Mechanical Engineering Technology – Industrial ( Mekanik Mühendisliği Teknolojisi – Endüstriyel )
 • Software Engineering Technician ( Yazılım Mühendisliği Teknisyeni )
 • Software Engineering Technology ( Yazılım Mühendisliği Teknolojisi )
 • Software Engineering Technology – Interactive Gaming ( Yazılım Mühendisliği Teknolojisi – Enteraktif Bilgisayar Oyunları)

School of Hospitality, Tourism & Culinary Arts ( Turizm, Otelcilik & Mutfak Sanatları Okulu )

 • Baking Skills ( Pişirme Teknikleri )
 • Baking – Pastry Arts Managment ( Aşçılık – Pasta Sanatı Yöneticiliği )
 • Culinary Management ( Mutfak Yöneticiliği )
 • Culinary Skills – Chef Training ( Mutfak Sanatları – Aşçılık Eğitimi )
 • Food & Beverage Management ( Yiyecek İçecek Yöneticiliği )
 • Hospitality – Hotel Operations Management ( Otelcilik – Otel Operasyon Yöneticiliği )
 • Hospitality & Tourism Administration ( Turizm Otelcilik )
 • Special Event Planning ( Organizatörlük )
 • Tourism – Travel Services Management ( Turizm – Seyahat Acenteciliği Yönetimi )

School of Transportation ( Ulaşım Okulu )

 • Motive Power Technician ( Auto ) – Technical ( Motor Gücü Teknisyeni ( Oto ) – Teknik )
 • Motive Power Technician ( Heavy Duty Equipment ) – ( Motor Gücü Teknisyeni ( Ağır Araç ) )
 • Motive Power Technician ( Truck & Coach ) - ( Motor Gücü Teknisyeni ( Kamyon & Otobüs ) )
 • Automotive Parts & Service Operations ( Otomotiv Parçaları & Servis Operasyonları )
 • Auto Body Repair Technician ( Kaporta Tamir Teknisyeni )
 • Aviation Technician – Aircraft Maintenance ( Havacılık Teknisyeni – Uçak Bakımı )
 • Aviation Technician – Avionics Maintenance ( Havacılık Teknisyeni – Avionik Bakımı )
 • Motorcycle Powersports & Product Repair Techniques ( Motosiklet Güç Motorları & Tamir Teknikleri )

Degree ( Lisans Programları )

 • B.A of Information Technology ( Bilişim Teknolojileri )
 • B.S. in Nursing ( Hemşirelik )
 • Collaborative Nursing Degree ( Ortak Hemşirelik Lisansı )

Post-Graduate ( Mezuniyet Sonrası )

School of Business

 • Advanced Business Management – Alcoholic Beverages Financial Planning ( İleri İşletme – Alkolik İçkiler Finansal Planlaması )
 • Global Business Management – ( Küresel İşletme )
 • Human Resources Management ( İnsan Kaynakları Yöneticiliği )
 • International Business Management ( Uluslararası İşletme Yönetimi )
 • International Business Management – Transnational ( Uluslar arası İşletme Yönetimi – Uluslarötesi )
 • International Development ( Uluslar arası Gelişme )
 • Supply Chain Management – Logistics  ( Tedarik Zinciri Yönetimi - Lojistik)
 • Marketing – Research & Analytics ( Pazarlama – Araştırma & Analitik )
 • Marketing – Corporate Account Management ( Pazarlama – Kurumsal Müşteri Yönetimi )
 • Marketing – Digital Engagement Strategy ( Pazarlama – Dijital Katılım Stratejisi )
 • Marketing Management ( Pazarlama Yönetimi )
 • Master in International Business Development ( Uluslararası İşletme Geliştirme Master Programı )
 • Paralegal ( Avukat Asistanı )
 • Project Manager ( Proje Yöneticisi )
 • Strategic Management ( Stratejik Yönetim )
 • Strategic Management – Accounting  ( Strategic Management – Muhasebe )

School of Communications, Media, Arts & Design ( İletişim, Medya, Sanat & Tasarım Okulu )

 • Advanced Television & Film – Script to Screen ( Gelişmiş Televizyon & Sinema – Senaryo Yazarlığı )
 • Advertising – Account Management ( Reklamcılık – Hesap Yönetimi )
 • Advertising – Creative & Digital Strategy ( Reklamcılık – Yaratıcı & Dijital Strateji )
 • Advertising – Media Management ( Reklamcılık – Medya Yönetimi )
 • Arts & Entertainment Journalism ( Sanat ve Eğlence Yayıncılığı )
 • Arts Management ( Sanat Yöneticiliği )
 • Children’s Media ( Çocuk Medyası )
 • Communications – Professional Writing ( İletişim – Profesyonel Yazarlık )
 • Culture & Heritage Site Management ( Kültür ve Sit Alanı Yöneticiliği )
 • Interactive Media Management ( Enteraktif Medya Yöneticiliği )
 • Lifestyle Media ( Yaşam Tarzı Medyası )
 • Public Relations – Corporate Communications ( Halkla İlişkiler – Kurumsal İletişim )
 • Publishing – Book, Magazine and Electronic ( Yayıncılık – Medya, Dergi & Elektronik )
 • Sports Journalism – ( Spor Yayımcılığı )
 • Television & Film – Business ( Televizyon & Film İşletmeciliği )

School of Community & Health Studies ( Kamu ve Sağlık Çalışmaları Okulu )

 • Workplace Wellness & Health Promotion ( Çalışma Alanı Sağlığı & Sağlık Tanıtımı )

School of Engineering Technology & Applied Sciences ( Mühendislik Teknolojisi & Uygulamalı Bilimler Okulu )

 • Construction Management ( İnşaat Yöneticiliği )
 • Mobile Applications Development ( Mobil Uygulama Geliştiriciliği )

School of Hospitality, Tourism & Culinary Arts ( Turizm, Otelcilik & Yemek Sanatları Okulu )

 • Event Management ( Etkinlik Yöneticiliği )
 • Food Media ( Gastronomik Medya )
 • Food Tourism ( Gastronomi Turizmi )
 • Hotel, Resort & Restaurant Management ( Otel, Resort & Restoran Yöneticiliği )

 

HAZIRLIK PROGRAMLARI

English Language Learning

Uluslararası öğrenciler için hazırlanan bu programda eğitim 5 farklı kura ayrılmıştır. Yerleştirme sınavınızın sonuçlarına göre bir kura yerleştirilirsiniz. Her kur 5 modülden oluşur, her modül 3 hafta sürer. İngilizce eğitiminize devam ederken daha sonra kredili olarak saydırabileceğiniz dersler de alabilirsiniz. Bu dersler;

 • Communications & Media Fundamentals  ( İletişim & Medya Temelleri )
 • Health Foundations ( Sağlık Temel Bilgisi )
 • Hospitality Foundations ( Turizmcilik Temelleri )
 • Pre-Business ( İşletme Ön Eğitimi )
 • Business Foundations ( İşletme Temelleri )
 • Technology Foundations ( Teknoloji Temel Eğitimi )
 • Trade Foundations ( Ticaret Temel Bilgisi )
 • Motive Power ( Motor Gücü )

BURS

www.niagaracollege.ca/fees-finances/financial-aid-and-awards/scholarships-bursaries/

OKUL HAKKINDA

Geçtiğimiz 50 sene içerisinde Centennial College bir bölge üniversitesinden, Çin, Hindistan, Güney Kore, Brezilya gibi gelişmekte olan ülkelerle bağı bulunan uluslararası bir enstitüye dönüşmüştür. Kanada’nınöğrenciler açısından en çok tercih edilen kolejlerinden biridir. Programlarının çeşitliliği ve eğitim kalitesi çizgisini her zaman korumaktadır.

Öğrencilerini iş dünyasına hazırlarken liderlik özelliklerini de geliştirmek her daim Centennial’ın önceliği olmuştur.  Öğrencilerini küreselleşen dünyada başarılı olmaları için hazırlarken, yerel işletmelerle de kalıcı ortaklıklar kurarak endüstri ile hep iletişim halindedir.

Endüstri onaylı tam ve yarı zamanlı öğretim programlarının eğitimini Toronto’nun merkezinde bulunan 4 kampüsünde verir.  Derste, laboratuarda ya da kampüste olsun Centennial öğrencileri “gerçek dünya” deneyimini mezun olmadan kazanırlar.  Centennial mezunlarının işverenlerinin %94’ü çalışanlarından çok memnun olduklarını dile getirmiştir.

Değişen dünyanın dinamiklerine ayak uyduran Centennial eğitiminde ülke sınırlarını aşmış bir öğretim kurumudur. Yeni hedefleri daha yenilikçi ve girişimci olmak ve teknolojinin tüm avantajlarından yararlanmaktır!

Kolej sistemi nedir?

Kanada’da lise eğitimi sonrasında iki çeşit yüksek eğitim imkânı var:

 • Kolejler
 • Üniversiteler

Kanada’da 200’ün üzerinde kolej bulunmaktadır. Kolejler Üniversitelere kıyasla düşük ücretlidir, kabul şartları daha esnektir. 1-2-3 yıllık programları vardır. Profesyonel hayata odaklı eğitim verirler ve akademik program seçenekleri endüstrinin ihtiyaçlarına göre her yıl revize edilmekte; öğrencilere sunulan programların, böylelikle kariyer odaklı becerileri geliştirmeye yönelik uygulanması ön plana alınmaktadır.

Kanada’da pek çok öğrenci üniversiteyi bitirdikten sonra kolejlere geri dönmekte, post graduate programlara katılarak diplomalarını pekiştirmektedirler çünkü bu okullar mesleki alanda uzmanlaşma sağlar.  

Okul ve Kampüs Deneyimi

Centennial’da öğrencilerin eğitim ve sosyal hayatları, sağlıkları, başarıları ve hedefleri pek çok farklı hizmetle desteklenir.

Oryantasyon hizmeti sayesinde okula ve Kanada’ya alışma sürenizde sizlere yardımcı olmak, akademik programınıza alışmanızı sağlamak, okulun imkanları ve kulüpler hakkında bilgi vermek, yaşıtlarınızla tanışmanızı sağlamak hedeflenir.

Akademik İngilizce Merkezi’nden İngilizce dil desteği alabilirsiniz.

Uluslararası Eğitim Takımı yabancı öğrencilere başvuru ve kayıt süreci, Kanada’da yaşama ve Centennial’a alışma, konaklama bulma, kültürel aktiviteler, spor, çalışma izni, sağlık sigortası gibi pek çok konuda yardımcı olur.

Aktif ve sağlıklı bir yaşama çok değer veren Centennial’da basketboldan yogaya değişik spor faaliyetlerine katılabilir, okul takımlarında oynayabilirsiniz.

Centennial Öğrenci Birliği, kampüste öğrencilerin sesidir. Her yıl konserler, yarışmalar, kültürel etkinlikler düzenleyerek öğrencilerin birlik ve beraberliğini artırır ve okula olan bağlarını kuvvetlendirir.

Kariyer Hizmetleri geleceğiniz için en doğru sektörü ve mesleği seçmeniz için sizi yönlendirirken, mülakat taktikleri, motivasyon mektubu ve özgeçmiş yazımı gibi konularda da yardımcı olur. Ayrıca online iş portalı sayesinde tam ve yarı zamanlı iş ilanlarına başvurabilirsiniz.

Co-Op Eğitimi

Centennial’ın Co-Op imkanı olan 30 programı vardır. Co-op programları öğrencilerin okurken toplamda 3 dönem tam zamanlı olarak ve maaşlı çalıştıkları bir eğitim programıdır. Co-op programına başvurular eğitimin 2. Döneminde alınır ve akademik yeterlilik şartı vardır.